010 - 208 58 55

Bel RMC op 010 - 208 58 55

Nu een
rit boeken

Privacy- en cookieverklaring Dienstverlening

Privacy- en cookieverklaring Dienstverlening

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wie zijn we?
RMC is een vervoersregisseur. In heel Nederland combineren wij de wensen en mogelijkheden van onze klanten met de maatwerk vervoersoplossingen die we namens onze opdrachtgevers mogen aanbieden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, waaronder persoonsgegevens. Of wij nu persoonsgegevens verwerken in opdracht van onze opdrachtgevers of op eigen initiatief, wij doen dit altijd zorgvuldig en we houden ons aan de wet.

Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk voor u is
U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. U heeft er recht op om te weten welke gegevens wij van u hebben of verzamelen en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Naast zorgvuldigheid en transparantie staat voor ons de doelmatigheid centraal: wij ontvangen, verzamelen en delen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens
Wanneer wij in opdracht van onze opdrachtgevers uw vervoer regisseren, ontvangen wij uw persoonsgegevens van onze opdrachtgever óf van u zelf. Welke gegevens wij in het kader van de vervoersopdracht van u verwerken is in te zien bij de partij van wie u de vervoersvoorziening krijgt toegewezen, de zogenoemde “verwerkingsverantwoordelijke”.

WMO vervoer
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld om te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven. Vanuit de WMO kan er door een gemeente ondersteuning worden geregeld voor iedereen die dat nodig heeft. Onderdeel van die ondersteuning is een WMO vervoersvoorziening. RMC verzorgt enkele van deze WMO vervoersvoorzieningen. Ondanks dat wij dit vervoer in opdracht uitvoeren is RMC voor deze vervoersdiensten zelf de “verwerkingsverantwoordelijke” (WMO, §5.1.2 ). Voor wat betreft die vervoersvoorzieningen en vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens die daarmee gepaard gaan, kunt u bij ons terecht.

Ook bieden wij op eigen initiatief diverse functionaliteiten aan, bijvoorbeeld informatievoorziening via onze website, bestelmogelijkheden via onze apps en aanvullingen op de standaard vervoersdienst. Indien u gebruik maakt van deze diensten verzamelen wij persoonsgegevens, deze gegevens verkrijgen wij van u. Omdat wij hier graag transparant over zijn beschrijven wij in deze privacyverklaring welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waar wij uw persoonsgegevens voor gebruiken, waarom we ze nodig hebben, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren en hoe we ze beveiligen.

Deze persoonsgegevens verzamelen wij van u: (klik op de pictogrammen voor meer info)

WMO vervoer

Om u een hoogwaardige vervoersdienst aan te kunnen bieden verzamelen wij uw persoonsgegevens. Omdat u vanuit onze opdrachtgever een specifieke indicatie voor WMO vervoer krijgt toegewezen verzamelen wij een aantal basisgegevens om u te kunnen identificeren en om met u contact op te kunnen nemen. Op het moment dat u bij ons een rit bestelt registreren wij deze rit om voor een goede uitvoering te zorgen en de uitvoering te kunnen monitoren. Verder registreren wij uw bankrekeningnummer als u heeft aangegeven gebruik te willen maken van een automatische incasso voor het betalen van de “eigen bijdrage” voor het vervoer. Wij verwerken deze gegevens om een goede uitvoering te kunnen geven aan onze contractuele verplichtingen richting onze opdrachtgevers. Het nakomen van afspraken met onze opdrachtgevers is voor RMC een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij verzamelen verder medische gegevens waar het een mobiliteitsbeperking betreft, bijvoorbeeld of u gebruik maakt van een rolstoel of rollator, zodat wij hier in het vervoer rekening mee kunnen houden. Wij zijn bevoegd uw medische gegevens te verwerken volgens artikel § 5.1.2 van de WMO en vallen hierdoor onder de bij wet gestelde uitzonderingen op het verbod om medische gegevens te verwerken.

Persoonsgegevens die wij in het kader van WMO vervoer van onze opdrachtgevers ontvangen zijn:
- Naam, adres, woonplaats;
- Contactgegevens;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Medische gegevens in verband met een mobiliteitsbeperking.

Persoonsgegevens die wij in het kader van WMO vervoer van u ontvangen zijn:
- De rit die u reserveert;
- Contactgegevens (aanvullingen/wijzigingen);
- Bankrekeningnummer;
- Uw mening of waardering van onze dienstverlening, bijvoorbeeld als u deelneemt aan een Klanttevredenheidsonderzoek of als u een klacht indient.

Met wie delen we deze persoonsgegevens?
De bovenstaande gegevens delen wij alleen met externe dienstverleners indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is. Gegevens over de rit die u heeft besteld delen wij met regionale vervoersbedrijven, zodat deze uw rit goed kunnen uitvoeren. Indien u een mobiliteitsbeperking heeft waar wij en de chauffeur rekening mee moeten houden in het vervoer delen wij deze ook met regionale vervoersbedrijven. Indien u gebruik maakt van een automatische incasso delen wij uw bankrekeningnummer met onze bank. Verder worden uw gegevens opgeslagen op de servers van een datacenter en worden deze servers en onze ICT omgeving door externe partijen beheerd.

In alle gevallen delen wij uw persoonsgegevens met externe partijen op basis van een overeenkomst waarin we afspreken dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat conform de wettelijke vereisten de bescherming en geheimhouding van uw gegevens is gewaarborgd.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
RMC bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Concreet betekent dit dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de looptijd van de overeenkomst met onze opdrachtgevers. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Indien gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn gebeurt dit, zoveel als mogelijk, in geanonimiseerde vorm.

Persoonlijke voorkeuren doorgeven

Naast de basisgegevens die wij van onze opdrachtgevers ontvangen in het kader van de vervoersopdracht komt het soms voor dat u het prettig vindt dat RMC rekening houdt met uw persoonlijke behoeften en wensen in het vervoer. Denk hierbij aan gegevens over een fysieke beperking met gevolgen voor de manier waarop u met ons reist of contactgegevens van familie die in noodgevallen door RMC benaderd mogen worden. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy, verzamelen wij in beginsel alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor uw vervoer. Indien u desalniettemin extra informatie aan ons wilt doorgeven zullen wij deze informatie alleen op uw verzoek en met uw expliciete toestemming registreren.

Met wie delen we deze persoonsgegevens?
Uw persoonlijke voorkeuren delen wij alleen met externe dienstverleners indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is. Persoonlijke voorkeuren die voor de chauffeur van belang zijn delen wij met regionale vervoersbedrijven, zodat de chauffeur rekening kan houden met uw behoeften en wensen in het vervoer. Dit gebeurt altijd op basis van een overeenkomst waarin we afspreken dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat conform de wettelijke vereisten de bescherming en geheimhouding van uw gegevens is gewaarborgd. Verder worden uw gegevens opgeslagen op de servers van een datacenter. Ook met dit datacenter en met onze ICT- en netwerkbeheerder sluiten wij bewerkersovereenkomsten af.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
RMC bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Indien gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn gebeurt dit, zoveel als mogelijk, in geanonimiseerde vorm.

Cookiebeleid - bezoek onze website

Als u onze websites bezoekt verzamelen wij uw persoonsgegevens. RMC maakt op de websites gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Deze cookies helpen te analyseren hoe gebruikers de online kanalen gebruiken en in het verleden hebben gebruikt en stellen ons in staat om het gebruik ervan makkelijker te maken en de website beter te laten functioneren. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Als u onze website bezoekt wordt uw IP-adres geregistreerd. Google Analytics maakt gebruik van IP adressen om de beveiliging van de service te waarborgen en handhaven en om eigenaren van website een indruk te geven van de geografische locatie van de website bezoeker. Wij registreren slechts een gedeelte van het IP-adres in plaats van het gehele IP-adres.

Andere (meet)gegevens die worden verwerkt zijn:
- Zoekwoorden (welke woorden typen bezoekers in de zoekbalk op de website?)
- In-page analytics (hoe navigeren bezoekers door de website?)
- Sitesnelheid (wat is de laadsnelheid?)
- Interactie-tracking (hoeveel downloads vinden er plaats, hoeveel klikken op buttons, hoeveel videoweergaven?)
- Doelgroep (hoeveel bezoekers, aantal paginabezoeken, met welk apparaat, vanuit welk land, welke browser wordt gebruikt, is de bezoeker al eerder op de website geweest?)
- Acquisitie (hoe hebben bezoekers de website gevonden?)
- Conversies (hoeveel contactformulieren zijn er ingevuld?)

Als u onze portalen of apps gebruikt om uw vervoer te bestellen verzamelen wij de volgende gegevens:
- E-mailadres
- Inlognaam
- Wachtwoord

Alle gegevens kunnen aan elkaar worden gekoppeld. De gegevens kunnen door RMC worden ingezien, maar zijn voor ons niet naar een natuurlijke persoon te herleiden. RMC verwerkt deze technische meetgegevens, omdat ze noodzakelijk zijn voor het (goed) laten functioneren van haar online kanalen, welk belang voor RMC een gerechtvaardigd belang is.

Met wie delen we deze persoonsgegevens?
Persoonsgegevens die wij verzamelen via online kanalen delen wij alleen met externe dienstverleners indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de online kanalen (met inbegrip van uw IP-adres) worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Met Google sluiten wij een bewerkersovereenkomst, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is geborgd en uw gegevens door Google niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
RMC bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Indien gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn gebeurt dit, zoveel als mogelijk, in geanonimiseerde vorm.

RMC bewaart de hierboven genoemde meetgegevens voor een periode van 2 jaar.

Gebruik onze apps

Als u onze app gebruikt om uw vervoer te bestellen verzamelen wij uw persoonsgegevens. Om u te kunnen registreren als app gebruiker en om toegang tot uw gegevens via de app te beveiligen verzamelen wij uw:
- E-mailadres
- Inlognaam
- Wachtwoord

Verder registreren wij de volgende persoonsgegevens van app gebruikers om te analyseren hoe gebruikers de app gebruiken en in het verleden hebben gebruikt en om het gebruik ervan makkelijker te maken en de app beter te laten functioneren. 
- Soort apparaat (laptop, smartphone of tablet);
- Model apparaat (bijvoorbeeld de Iphone 6);
- Type besturingssysteem (Android of iOS);
- IP adres;
- Locatie (land, provincie, plaats);

Met wie delen we deze persoonsgegevens?
Persoonsgegevens die wij verzamelen via onze app(s) delen wij alleen met externe dienstverleners indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
RMC bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Indien gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn gebeurt dit, zoveel als mogelijk, in geanonimiseerde vorm.

RMC bewaart de hierboven genoemde gegevens zolang de vervoersregeling van uw gemeente door RMC wordt uitgevoerd. De meetgegevens bewaren wij voor een periode van 2 jaar.

Telefonisch contact

Zodra u telefonisch contact met ons opneemt, omdat u bijvoorbeeld een rit wilt bestellen of omdat u een vraag of klacht heeft over de dienstverlening nemen we het telefoongesprek op. RMC gebruikt de opnames voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang van RMC.

Met wie delen we deze persoonsgegevens?
RMC gebruikt de opnames van telefoongesprekken enkel intern. Wel worden de telefoongesprekken opgeslagen op onze servers in een datacenter. Met dit datacenter en met onze ICT- en netwerkbeheerder sluiten wij bewerkersovereenkomsten af, zodat de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens is geborgd.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
RMC bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De opnamen die wij verzamelen van telefoongesprekken worden 1 jaar bewaard.

Klanttevredenheidsonderzoek

Indien u meedoet aan onze klanttevredenheidsonderzoeken verzamelen wij van u de volgende persoonsgegevens:
- Uw klantnummer;
- Uw mening over specifieke onderdelen uit onze dienstverlening;
- Uw ervaring en beleving van onze dienstverlening.

Wij verzamelen deze gegevens om onze dienstverlening te blijven verbeteren en aan onze verplichtingen richting onze opdrachtgevers te voldoen. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang op een goede uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers.

Met wie delen we deze persoonsgegevens?
Wanneer RMC klanttevredenheidsonderzoek zelfstandig uitvoert zullen uw persoonsgegevens niet met derden worden gedeeld. Wel worden de gegevens opgeslagen op onze servers in een datacenter. Met dit datacenter en met onze ICT- en netwerkbeheerder sluiten wij bewerkersovereenkomsten af, zodat de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens is geborgd.

Soms kiest RMC ervoor een (onafhankelijke) externe partij in te schakelen die namens RMC een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert. In dat geval verstrekken wij uw contactgegevens aan deze externe partij. De resultaten uit deze onderzoeken bevatten voor RMC belangrijke informatie om haar dienstverlening te kunnen verbeteren. Het verbeteren van de dienstverlening is een gerechtvaardigd belang voor RMC.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
RMC bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Indien gegevens langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn gebeurt dit, zoveel als mogelijk, in geanonimiseerde vorm.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
RMC zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt conform de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging en in lijn met de hiervoor geldende wettelijke vereisten. RMC heeft daartoe diverse organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen.

Zo is bijvoorbeeld per functie vastgesteld welke medewerkers toegang hebben tot persoonsgegevens. Hierbij geldt het ‘need-to-know’ principe als uitgangspunt: men heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de eigen werkzaamheden.

Verder geldt voor medewerkers van RMC dat er middels de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsverplichting van toepassing is. Voor derden wordt de geheimhouding en uw privacy gewaarborgd door hierover afspraken te maken in de samenwerkings- en/of verwerkersovereenkomst.

Wat zijn uw rechten als betrokkene? 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op verbetering en aanvulling ervan indien u terecht aangeeft dat de gegevens onjuist of niet volledig zijn. In sommige gevallen heeft u ook recht op verwijdering en vergetelheid (het recht om vergeten te worden) van uw gegevens, bijvoorbeeld als de gegevens onverhoopt onrechtmatig worden verwerkt of als u uw toestemming voor een verwerking wenst in te trekken. Verder heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben zodat u uw gegevens kunt doorgeven aan een andere dienstverlener. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of hier beperkingen aan stellen. Hierbij geldt dat een belangenafweging zal worden gemaakt tussen uw privacy en het belang van RMC om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u van deze rechten gebruik wilt maken kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek bij RMC indienen. RMC behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.
T.a.v. afdeling Klantenservice
Postbus 11202
3004 EE Rotterdam

Om misbruik te voorkomen is het noodzakelijk dat u zich identificeert door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN-nummer én pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u op grond van de privacywetgeving ook een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

MEER WETEN?
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Verantwoordelijke: Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. (KvK 24348845)
Afdeling Klantenservice
Postbus 11202, 3004 EE Rotterdam
010 - 428 86 86 of klantenservice@rmc-nederland.nl (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

Inwerkingtreding:
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24-05-2018.

Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.